Δράσεις

New Challenge

New Challenge

8 Μαΐου, 2022 - 15 Μαΐου, 2022    
World Food Safety Day (Test Challenge)

World Food Safety Day (Test Challenge)

1 Ιουνίου, 2022 - 15 Ιουνίου, 2022    
World Food Safety Day (Test Challenge)

World Food Safety Day (Test Challenge)

7 Ιουνίου, 2022 - 10 Ιουνίου, 2022    
World Nature Conservation Day

World Nature Conservation Day

15 Ιουλίου, 2022 - 31 Ιουλίου, 2022    
International Youth Day

International Youth Day

1 Αυγούστου, 2022 - 15 Αυγούστου, 2022    
World Entrepreneur's Day

World Entrepreneur's Day

16 Αυγούστου, 2022 - 31 Αυγούστου, 2022    
European Sustainable Energy Week

European Sustainable Energy Week

15 Σεπτεμβρίου, 2022 - 30 Σεπτεμβρίου, 2022    
International Day of Rural Women

International Day of Rural Women

1 Οκτωβρίου, 2022 - 15 Οκτωβρίου, 2022    
World Food Day

World Food Day

16 Οκτωβρίου, 2022 - 31 Οκτωβρίου, 2022    
International Day for the Elimination of  Violence against Women

International Day for the Elimination of Violence against Women

15 Νοεμβρίου, 2022 - 30 Νοεμβρίου, 2022    
1 2
Dark mode