You Ween
Internetinė platforma

YOU_WEEN! Projekte bus sukurtas Europos virtualus interaktyvus tinklas ir platforma, kuri bus prieinama anglų kalba. Platformos ir naujoviško turinio kūrimo dėka jaunimo darbuotojai gali tobulinti savo IKT kompetencijas.

0
Grupiniai forumai
0
Iššūkiai
0
Nariai

Platformos naudojama siekiant įgyvendinti veiklas per mišrų mokymąsi. Projekto pabaigoje dalyviai įgis:

Be to, projekto metu jaunųjų moterų atstovaujamoms bendruomenėms bus skirta keletas novatoriškų „žaliųjų iššūkių“, kurie bus reklamuojami per platformą ir susieti su teminėmis tvarumo dienomis, tokiomis kaip Žemės diena, Pasaulinė vandens diena, Komisijos tvarios energijos savaitė. Iššūkiai sukurti taip, kad dalyviai ir vietos bendruomenės būtų įtrauktos į projektą.

Dark mode